Mi som "HDR" Humanitarno Društvo Restelice.

Povod formiranja "Humanitarnog društva Restelica" sa sjedištem u Švicarskoj je bila tragedija na mjestu zvanom "Platišta", koja je zadesila naše selo 12.02.2012 godine.

Tragedija je bila za nas povod, pouka i lekcija, iz koje smo naucili da ono što je zadesilo komšiju može zadesiti i nas, te da smo društvena bića te se moramo medjusobno pomagati. Nas cilj je da promjenimo stanje u svom rodnom kraju. Svjesni te humane i ljudske dimenzije preuzeli smo odgovornost da se stavimo na raspolaganje i da se maksimalno potrudimo da pomognemo onima koji su još uvjek ostali da žive u rodnom kraju, naravno i ostalima koji su vani a koji su u potrebi, ali zasebno smatramo da oni koji su ostali u rodnom kraju iodržavaju i čuvaju naš rodni kraj a u potrebi su, oni su najzaslužniji da im se pomogne. Iako smo "Gurbetdjije" ali nema sumnje da naš rodni kraj živi u nama te da smo i duhovno i moralno vezani za njega, tako da nam je glavni cilj i želja da našim budućim generacijama ostavimo bolje uslove za život, ćistiji ambijent, da im damo duhovnu, fizičku i moralnu podršku za perspektivniju buducnost te da im predstavimo jasnu životnu viziju, tako da i oni mogu raditi na promjenama radi napredka našeg područja."HDR" trenutno sačinjavaju zavidan - veliki broj članova iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske, Austrije i Švicarske, mada se nadamo da će se priključiti još više članova kako bi brže i efikasnije realizovali naše ciljeve.

Uprava ili baza ove Organizacije se nalazi u Švicarskoj i ima svoje predtavništvo na Kosovu. S'toga vam se obračamo da i vi budete dio HDR - a " Humanitarnog Društva Restelica"