Prijavi se i postani član HDR-a

"HDR" se se zalaže za bolji život u Rodnom kraju. "HDR" će se truditi da doprinese svojem području kako bi se tim ljudima olakšao život. Prioriteti HDR - a nisu usluga i podjela sredstva trajno, nego motivacija da ljudi steknu radnu naviku da se osamostale i postanu neovisni od ljudi - da ne traže trajno pomoc, vec da im se pruži pomoć koja če biti uzrok njihovog napredka i samostalnog razvoja, tako da če na taj način, prije svega, lično sebi pomoci, svojoj porodici a nakon toga i društvu. Podrazumjeva se da če se automatski smanjiti i broj onih koji se iseljavaju iz svog područja. Kako bi "HDR" realizovao svoje ciljeve nastojat če da procentualno podjeli budžet za one koji su u potrebi, shodno projektima. U tom pogledu, glavna preokupacija "HDR - a" če biti obrazovanja omladine, zalaganje da nestane siromaštvo, formiranje uslova za samostalnost, pomoč bolesnima, traženje Investitora, idr. "HDR" zahtjeva od sve stanovnike koji žive i rade u inostranstvu a ujedno i od onih koji su iz našeg području a imaju mogucnost da pomognu da se priključe ovom društvu kako bi realizovali ciljeve i krunisali naše vizije. "HDR" poziva svakog da se na dobrovoljnoj bazi prikljući društvu, jer može da se neko od njega okoristi a i on sam direktno ili indirektno profitira. Sjedište "HDR - a" je u Švicarskoj, pa prema tome, uzimajući u obzir postojecu realnost našeg područja "HDR" ce djelovati iz Švicarske kao glava udruženja gdje če se ljudi obračati sa zahtjevima, tako neče doći do paralelnih zahtjeva za realizaciju projekata. Stime je predvidjena idealna transparentnos i koordinacija poslovanja a ujedno će se sprečiti zloupotreba sredstva.

Članstvo

Članstvo je otvoreno za sve građane sela Restelice kao i za sve koji žele postati članovi.


Contact Us


Location:

Gmeimeriweg 5: 8047 Zurich/Switzerland

Call:

+383/45-940326